Selecteer een pagina

de Praktijk

Missie & Visie 

Westerse kennis en Oosterse wijsheden. De Inspiloog streeft een benadering na waar deze twee naast elkaar bestaan, elkaar op een positieve manier beïnvloeden en versterken.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar geluk, zin en welzijn in hun leven. Een betere balans tussen moeten en willen; van welvaart naar welzijn. Dit vraagt om een omslag. Meer focus op de ontwikkeling van het gevoelsleven van het kind, de jongere, de (jong)volwassene. Leren voelen in plaats van je (continu) goed willen voelen. Leven in het nu, op basis van je hart en waarden, met acceptatie van de onmogelijkheden die soms op je pad kunnen komen. De kracht van de Westerse wetenschap en ons verstand zijn daarbij zeer waardevol, zonder de behoefte klachten te moeten bestempelen tot problematieken.

Daarnaast is de Inspiloog een groot voorstander van een holistische werkwijze. Je geest en gevoelsleven positief willen beïnvloeden kan soms niet enkel door middel van een psychologische werkwijze. Aanvullend of juist (tijdelijke) als prioriteit kan een meer lichamelijke benadering van belang zijn, bijvoorbeeld middels massage. Waar gewenst wordt gezamenlijk gekeken naar doorverwijzingen naar collega’s. Het aangaan van aanvullende samenwerkingen is dan ook een voortdurend streven voor de Inspiloog.

Werkwijze

Vanuit mijn opleiding en de werkervaring binnen de GGZ heb ik veel ervaring opgedaan met gedrags- en ontwikkelingsproblematieken, diagnosticeren, CGT en oplossingsgericht werken. Daarnaast heb ik de ACT (Acceptance and Commitment Therapy) opleiding gevolgd. Deze ervaring en theorieën vormen het theoretische kader van waaruit ik werk. Mijn persoonlijke en professionele ervaringen op het gebied van yoga, meditatie, mindfulness en visualisatietechnieken zijn echter ook sterk aanwezig in de begeleiding die ik aanbied. Ik ben van mening dat er een grote kracht schuilt in het samenvoegen van de Westerse (theoretische) basis met de Oosterse (spirituele) wijsheden.

Het belangrijkste hierbij is voor mij dat telkens opnieuw weer gekeken wordt naar de benadering die het beste past bij de cliënt, hetgeen op basis van écht contact maken, humor, speelsheid en intuïtie naar voren komt tijdens de intakegesprekken. In onze samenwerking vinden we uit wat er bij jou past.

Doelgroep 

Mijn specialiteit ligt bij het begeleiden, ondersteunen en de therapieverlening van jongeren (11-18 jaar) en jongvolwassenen (19-30 jaar). Daarnaast heb ik affiniteit met kinderen (6-10 jaar). Tijdens de begeleiding van kinderen kan het wenselijk zijn dat ook ouders (deels) mee komen; dit is tevens passend bij mijn expertise.

Problematieken

Bij de Inspiloog worden kinderen, jongeren en (jong)volwassenen ondersteund met een breed scala aan hulpvragen. Hierbij moet met name gedacht worden aan ondersteuning bij hoogsensitiviteit, somberheidsklachten en/of depressie, zelfvertrouwen, levensontwikkelingsvragen en diverse gedragsproblematieken. Mocht je vragen hebben over of jouw hulpvraag passend is bij de praktijk, neem dan gerust contact op met me.

Kosten

– onder 18 jaar
Sinds 2015 wordt de jeugdhulpverlening vergoed door de gemeente. Echter, omdat de praktijk geen contracten heeft met de gemeente worden begeleidingen die bij ons gegeven worden helaas op dit moment NIET vergoed.  Er zijn ontwikkelingen gaande binnen de jeugdhulpverlening, maar deze zijn nog niet toereikend om hier verandering in te krijgen. We hopen natuurlijk dat dit wel gaat gebeuren en houden u hier over op de hoogte.

-18+ jaar
Als je 18 jaar en ouder bent, is het afhankelijk van je zorgverzekering of de begeleiding bij de praktijk vergoed wordt. Mocht u een aanvullende alternatief pakket aangenomen hebben, dan kan het zijn dat de ACT therapie vergoed wordt. U betaalt dan de factuur en dient deze zelf in bij uw verzekering. Belangrijk is dit goed bij je verzekering uit te vragen of vergoeding in uw specifieke geval wel of niet van toepassing is.

Geen vergoeding gemeente/zorgverzekering?
De kosten per begeleiding zijn €65,- voor 50 minuten.

Samenwerkingen

De Inspiloog is een groot voorstander van samenwerkingen aangezien een holistische werkwijze wordt nagestreefd. Dit houdt in dat er wisselende samenwerkingen of opdrachtgevers kunnen. Momenteel is er een samenwerking opgestart tussen de praktijk en het Tijhuis. Vanuit deze praktijk is het wél mogelijk om vergoede zorg aan te bieden voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Belangrijk is uw kind dan aan te melden bij het Tijhuis en te overleggen of hij of zij bij mij in behandeling kan. Mocht u hier vragen over hebben dan hoor ik het natuurlijk graag.

Momenteel is er een wachtlijst van twee weken na (volledige) aanmelding via de website.

Klachtenregeling
Debbie van Norel is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundige). Hierdoor is zij verplicht zich te voegen aan de beroepscode die is opgesteld door het NVO. Tevens bestaat er voor cliënten de mogelijkheid klachten in te dienen via het NVO. Door op de volgende link te klikken, opent u een folder met daarin alle benodigde informatie voor het indienen van klachten.